wzorcowanie w siedzibie laboratorium Termo-Precyzja

Usługi świadczone w siedzibie laboratorium pomiarowego:

 

- wzorcowania czujników rezystancyjnych w zakresie od -90oC do 650oC
- wzorcowania czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych i nieszlachetnych w zakresie od -90oC do 1500oC
-wzorcowania termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych i z rejestracją temperatury) w zakresie od -90oC do 650oC
- wzorcowania pirometrów stacjonarnych i przenośnych w zakresie -19oC do 1500oC
- wzorcowania kamer termowizyjnych stacjonarnych i przenośnych w zakresie od -19oC do 1500oC
- wzorcowania skanerów liniowych w zakresie od -19oC do 1500oC
- wzorcowania pirometrów RAYTEK i IRCON w zakresie do 1500oC
- wzorcowania manometrów i przetworników ciśnienia
- wzorcowania multimetrów, kalibratorów, mierników napięcia analogowych i cyfrowych oraz przetworników w zakresach napięcia DC  od 0,1mV do 1000V
- wzorcowania multimetrów, kalibratorów, mierników prądu analogowych i cyfrowych oraz przetworników w zakresach prądu DC od 0,1mA do 1A
- wzorcowania multimetrów, kalibratorów, mierników napięcia analogowych w zakresach napięcia AC: f = 50Hz - od 0,1mV do 1000 V; f = 40Hz do 400Hz – od 0,1mV do 1000 V
- wzorcowania multimetrów, kalibratorów, mierników prądu analogowych  i cyfrowych w zakresach prądu AC: f = 50Hz - od 0,1mA do 10 A; f = 40Hz do 400Hz – od 0,1mA do 10 A
- wzorcowania multimetrów, mierników rezystancji analogowych i cyfrowych w zakresach rezystancji DC od 10mΩ do 1MΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium ma możliwość elektrycznej symulacji wielkości dla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników (mierników) temperatury współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi: typu R (od -50 oC do 1768 oC), typu S (od -50 oC do 1768 oC), typu B (od 250 oC do 1820oC), typu J, L, K, T, E (od -270 oC do 2315oC), typu N, C, A (od -270 oC do 2500oC)
- przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników (mierników) temperatury współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi: typu Pt100 (od -200 oC do 850oC), typu RTD (od -200 oC do 850oC)
- symulatorów temperatury współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi: typu Pt100 (od -200 oC do 850oC), typu RTD (od -200 oC do 850oC)