wzorcowanie temperatury

Usługi i informacje

temperatura

Usługi świadczone w zakresie wzrocowania temperatur:

  • wzorcowania czujników rezystancyjnych w zakresie od -90oC do 650oC (-95oC do 850oC poza zakresem PCA – granica charakterystyki wg normy PN-EN 60751)
  • wzorcowania czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych i nieszlachetnych w zakresie od -90oC do 1200oC (-95oC do 1500oC poza zakresem PCA)
  • wzorcowania termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych i z rejestracją temperatury) w zakresie od -90oC do 650oC (-95oC do 1500oC poza zakresem PCA)
  • wzorcowania pirometrów stacjonarnych i przenośnych w zakresie -19oC do 1500oC (-30oC do 1500oC poza zakresem PCA)
  • wzorcowania kamer termowizyjnych stacjonarnych i przenośnych w zakresie od -19oC do 1500oC (-30oC do 1500oC poza zakresem PCA)
  • wzorcowania skanerów liniowych w zakresie od -19oC do 1500oC (-30oC do 1500oC poza zakresem PCA)
  • wzorcowania pirometrów RAYTEK i IRCON w zakresie do 1500oC (-30oC do 1500oC poza zakresem PCA)
Laboratorium ma możliwość elektrycznej symulacji wielkości dla:

– przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników (mierników) temperatury współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi: typu R (od -50oC do 1768oC), typu S (od -50oC do 1768oC), typu B (od 250oC do 1820oC), typu J, L, K, T, E (od -270oC do 2315oC), typu N, C, A (od -270oC do 2500oC)
– przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników (mierników) temperatury współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi: typu Pt100 (od -200oC do 850oC), typu RTD (od -200oC do 850oC)
– symulatorów temperatury współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi: typu Pt100 (od -200oC do 850oC), typu RTD (od -200oC do 850oC)

Obiekt wzorcowania/pomiaru  Zakres pomiarowy                    Niepewność pomiaru CMCKat. Lab.Metoda pomiarowa
Temperatura (termometria elektryczna)
– czujniki termometrów rezystancyjnych(-90 ÷ 140) st.C
(140 ÷ 650) st.C

(-90 ÷ 140) st.C 
(140 ÷ 650) st.C  

0,04 st.C 
0,20 st.C 

0,10 st.C 
0,25 st.C
S

P

PW-02
– czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych i nieszlachetnych(-90 ÷ 140) st.C 
(140 ÷ 650) st.C 
(650 ÷ 1064) st.C 
(1064 ÷ 1200) st.C 
(1200 ÷ 1500) st.C 

(-90 ÷ 140) st.C 
(140 ÷ 650) st.C 
(650 ÷ 1064) st.C 
(1064 ÷ 1200) st.C  
0,11 st.C
0,41 st.C
0,55 st.C
0,8 st.C
2,0 st.C

0,27 st.C
0,47 st.C
0,60 st.C
0,8 st.C

S

P

PW-04
PW -05
– przetworniki temperatury (zawierające czujniki rezystancyjne)(-90 ÷ 140) st.C
(140 ÷ 650) st.C

(-90 ÷ 140) st.C
(140 ÷ 650) st.C  

0,04 st.C
0,20 st.C

0,10 st.C
0,25 st.C

S

P    

PW-02
– przetworniki temperatury (zawierające czujniki termoelektryczne)(-90 ÷ 140) st.C
(140 ÷ 650) st.C
(650 ÷ 1064) st.C
(1064 ÷ 1200) st.C
(1200 ÷ 1500) st.C

(-90 ÷ 140) st.C
(140 ÷ 650) st.C
(650 ÷ 1064) st.C
(1064 ÷ 1200) st.C  

0,11 st.C
0,41 st.C
0,55 st.C
0,8 st.C
2,0 st.C

0,27 st.C
0,47 st.C
0,60 st.C
0,8 st.C

S

P

PW-02
PW-04
PW -05
– termometry elektryczne (w tym elektroniczne i z rejestracją temperatury)(-90 ÷ 140) st.C
(140 ÷ 650) st.C

(-90 ÷ 140) st.C
(140 ÷ 650) st.C  

0,11 st.C
0,41 st.C

0,30 st.C
0,50 st.C

S

P

PW-03
Temperatura (termometria radiacyjna)
– pirometry
– kamery termowizyjne
– skanery liniowe
(-19 ÷ 0) st.C
(0 ÷ 200) st.C
(200 ÷ 300) st.C
(300 ÷ 600) st.C
(600 ÷ 982) st.C
(982 ÷ 1500) st.C  
2,4 st.C
1,8 st.C
2,5 st.C
4,1 st.C
5,0 st.C
8,1 st.C
S, PPW-01

Niepewność pomiaru CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia
ok. 95 %. Niepewność pomiaru CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Kontakt

Laboratorium Pomiarowe TERMO-PRECYZJA

laboratorium@termo-precyzja.com.pl

ul. Danuty Siedzikówny 7 51-214 Wrocław

+48 71 78 27 200

+48 71 78 27 400

+48 71 78 27 600

11 + 12 =