wzorcowanie wielkości elektrycznych

Usługi i informacje

wielkości elektryczne

Usługi świadczone w zakresie wzrocowania wielkości elektrycznych:

– wzorcowania multimetrów, kalibratorów, mierników napięcia analogowych i cyfrowych oraz przetworników w zakresach napięcia DC  od 0,1mV do 1000V 
– wzorcowania multimetrów, kalibratorów, mierników prądu analogowych i cyfrowych oraz przetworników w zakresach prądu DC od 0,1mA do 1A
– wzorcowania multimetrów, kalibratorów, mierników napięcia analogowych w zakresach napięcia AC: f = 50Hz – od 0,1mV do 1000 V; f = 40Hz do 400Hz – od 0,1mV do 1000 V
– wzorcowania multimetrów, kalibratorów, mierników prądu analogowych  i cyfrowych w zakresach prądu AC: f = 50Hz – od 0,1mA do 10 A; f = 40Hz do 400Hz – od 0,1mA do 10 A
– wzorcowania multimetrów, mierników rezystancji analogowych i cyfrowych w zakresach rezystancji DC od 10mΩ do 1 MΩ.

 

Laboratorium ma możliwość elektrycznej symulacji wielkości dla:

– przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników (mierników) temperatury współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi: typu R (od -50oC do 1768oC), typu S (od -50oC do 1768oC), typu B (od 250oC do 1820oC), typu J, L, K, T, E (od -270oC do 2315oC), typu N, C, A (od -270oC do 2500oC)
– przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników (mierników) temperatury współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi: typu Pt100 (od -200oC do 850oC), typu RTD (od -200oC do 850oC)
– symulatorów temperatury współpracujących z czujnikami rezystancyjnymi: typu Pt100 (od -200oC do 850oC), typu RTD (od -200oC do 850oC)

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy                         Niepewność pomiaru Kat. Lab. Metoda pomiarowa  
Napięcie DC  
– multimetry
– kalibratory
– mierniki napięcia analogowe
– mierniki napięcia cyfrowe
– przetworniki
0,1 mV ÷ 10 mV
10 mV ÷ 100 mV
0,1 V ÷ 1 V
1 V ÷ 10 V
10 V ÷ 100 V
100 V ÷ 1000 V
1,0 μV
6,2 μV
13 μV
0,23 mV
5,8 mV
49 mV
S, P   PW-06 (na podstawie Euramet cg-15 version 3.0 (02/2015))  
Prąd DC  
– multimetry
– kalibratory
– mierniki prądu analogowe
– mierniki prądu cyfrowe
– przetworniki
0,1 mA ÷ 1 mA
1 mA ÷ 10 mA
10 mA ÷ 100 mA
0,1 A ÷ 1 A
0,3 A ÷ 1 A  
0,1 μA
0,7 μA
13 μA
71 μA
1,2 mA
S, P   PW-06 (na podstawie Euramet cg-15 version 3.0 (02/2015))  
Napięcie AC  
– multimetry
– mierniki napięcia analogowe
– mierniki napięcia cyfrowe

f = 50 Hz
 
0,1 mV ÷ 10 mV
10 mV ÷ 100 mV
0,1 V ÷ 1 V
1 V ÷ 10 V
10 V ÷ 100 V
100 V ÷ 1000 V

f = 40 Hz ÷ 400 Hz

0,1 mV ÷ 10 mV
10 mV ÷ 100 mV
0,1 V ÷ 1 V
1 V ÷ 10 V
10 V ÷ 100 V
100 V ÷ 300 V
300 V ÷ 1000 V  

8,1 μV
23 μV
0,16 mV
1,2 mV
14 mV
0,19 V      

0,02 mV
0,19 mV
1,85 mV
20,9 mV
0,21 V
0,63 V
12,7 V

S, P   PW-06 (na podstawie Euramet cg-15 version 3.0 (02/2015))  
Prąd AC  
– multimetry
– mierniki prądu analogowe
– mierniki prądu cyfrowe

f = 50Hz  

0,1 mA ÷ 1 mA
1 mA ÷ 10 mA
10 mA ÷ 100 mA
0,1 A ÷ 1 A
1 A ÷ 10 A    

f = 50Hz  

0,1 mA ÷ 1 mA
1 mA ÷ 10 mA
10 mA ÷ 100 mA
0,1 A ÷ 1 A
1 A ÷ 3 A
3 A ÷ 10 A  

0,6 μA
5,4 μA
55 μA
0,42 mA
4,1 mA

 
2,3 μA
0,03 mA
0,23 mA
4,82 mA
14,97 mA 48,2 mA

S, P   PW-06 (na podstawie Euramet cg-15 version 3.0 (02/2015))  
Rezystancja DC  
– multimetry
– mierniki rezystancji analogowe
– mierniki rezystancji cyfrowe
10 mΩ   ÷ 100Ω 100Ω ÷ 1 kΩ 1 kΩ ÷ 11 kΩ
100 kΩ
1 MΩ  
25 mΩ
30 mΩ
162 mΩ
13 Ω
220 Ω
S, P   PW-06 (na podstawie Euramet cg-15 version 3.0 (02/2015))  
Elektryczna symulacja wielkości  
– przetworniki temperatury
– rejestratory temperatury
– wskaźniki (mierniki) temperatury   współpracujące z czujnikami   termoelektrycznymi
    S, P   PW-07 (na podstawie Euramet cg-11 version 2.0 (03/2011))  
– typu R (-50 ÷ 1768) st.C 0,8 st.C  
– typu S (-50 ÷ 1768) st.C 0,62 st.C  
– typu B (250 ÷ 1820) st.C 0,6 st.C  
– typu J, L, K, T, E (-270 ÷ 2315) st.C 0,24 st.C  
– typu N, C, A   (-270 ÷ 2500) st.C 0,34 st.C  
– przetworniki temperatury
– rejestratory temperatury
– wskaźniki (mierniki) temperatury   współpracujące z czujnikami   rezystancyjnymi
     
– typu Pt100 (-200 ÷ 850) st.C 0,06 oC  
– typu RTD   (-200 ÷ 850) st.C 0,42 oC  
 symulatory temperatury   współpracujące z czujnikami   termoelektrycznymi      
– typu R (-50 ÷ 1768) st.C 0,4 st.C  
– typu S (-50 ÷ 1768) st.C 0,33 st.C  
– typu B (250 ÷ 1820) st.C 0,3 st.C  
– typu J, L, K, T, E, N, C, A   (-270 ÷ 2500) st.C 0,24 st.C  
 symulatory temperatury   współpracujące z czujnikami   rezystancyjnymi      
– typu Pt100 (-200 ÷ 850) st.C 0,02 st.C  
– typu RTD   (-200 ÷ 850) st.C 0,13 st.C  

 

Kontakt

Laboratorium Pomiarowe TERMO-PRECYZJA

laboratorium@termo-precyzja.com.pl

ul. Danuty Siedzikówny 7 51-214 Wrocław

+48 71 78 27 200

+48 71 78 27 400

+48 71 78 27 600

4 + 9 =